O firmě

ZEMAX Šitbořice, a.s.

přehled realizovaných projektů v rámci dotačních programů Evropské Unie a České republiky, týkajících se zemědělství a rostlinné a živočišné výroby.

Projekt:
"MODERNIZACE CHOVU SKOTU"
je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Hlavním přínosem projektu je komplexní modernizace farmy pro dojnice. Projekt je od začátku situován jako funkční celek s návazností na racionální provoz ŽV a současně provozované objekty. Ekonomickým přínosem projektu je snížení nákladů na neustálé rekonstrukce původních objektů.

Projekt
"MODERNIZACE PODNIKU ZEMAX ŠITBOŘICE, a.s."
je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Hlavní přínos je vybudované moderní zázemí pro chov prasnic. Moderní stáj plně vyhovuje technologickým požadavkům a platným právním předpisům. Došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku, což umožňuje kvalitnější a efektivnější produkci. Důsledkem realizace projektu mělo pozitivní vliv na welfare zvířat, snížení provozních a veterinárních nákladů, dále také k optimalizaci logistických tras.

Projekt
"POŘÍZENÍ STROJŮ"
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Realizací projektu došlo ke  snížení nákladů na jednotku produkce při zajištění efektivní výrobní činnosti podniku. Modernizace rostlinné výroby stabilizuje udržitelnost jeho využití v rámci aktivit žadatele i do budoucna a tím i možnosti udržení či rozšíření pracovních míst v dané oblasti.

Projekt
"MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU"
je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty
zemědělských produktů.

Realizací projektu došlo k bezprostřednímu vyřešení hlavního problému žadatele, kterým je chybějící zázemí potřebné při výrobě vína. Pomocí této investice došlo ke zvýšení efektivnosti celého podniku společně s pozitivním celospolečenským daňovým efektem. Realizace tohoto projektu přinesla výsledky ve snížení nákladů na jednotku produkce, dosažení vyšší realizační ceny a zvýšení produktivity práce.

Projekt
"MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU - II. ETAPA"
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských
produktů.

Realizace tohoto projektu přinesla další výsledky ve snížení nákladů na jednotku produkce, dosažení vyšší realizační ceny a zvýšení produktivity práce.

ZEMAX Šitbořice, a.s.

Akciová společnost ZEMAX Šitbořice , a.s. vznikla v roce 1997 jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Šitbořice.

Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, které provozuje na katastrech obcí Šitbořice, Nikolčice a Diváky.
Dalším odvětvím je autodoprava s možností přepravy materiálu na krytých valníkových vozech MAN s nosností 3,5 nebo 5,7 tuny. Pro přepravu větších nákladů lze doplnit vlekem, celková nosnost soupravy je 12 tun.

Zemědělská výroba sestává z chovu holštýnského skotu produkujícího kvalitní mléko. Dojení probíhá moderními dojícími roboty ve středisku Šitbořice.
Středisko Nikolčice se zabývá odchovem selat do celkové váhy 25 kg. V této váze jsou selata dále dodávána do dalších chovů.

V rostlinné výrobě se společnost zabývá pěstováním plodin typických pro tuto klimatickou oblast jako jsou obiloviny, kukuřice, slunečnice, hořčice, vojtěška na semeno a tzv. ventilovaná vojtěška, která je prodávaná do sousedních zemí.

ZEMAX Šitbořice, a.s. dále obhospodařuje 80 ha vinic na kterých sklízí odrůdy typické pro Velkopavlovickou podoblast a ty jsou dále zpracovány ve vlastním vinařském hospodařství Sklep Maryša, kde jsou z nich vyráběna kvalitní vína.

MODERNIZACE CHOVU SKOTU
MODERNIZACE CHOVU SKOTU
Realizace projektu - ZEMAX, a.s.
MODERNIZACE PODNIKU ZEMAX ŠITBOŘICE, a.s.
MODERNIZACE PODNIKU ZEMAX ŠITBOŘICE, a.s.
Realizace projektu - ZEMAX, a.s.
POŘÍZENÍ STROJŮ
POŘÍZENÍ STROJŮ
Realizace projektu - ZEMAX, a.s.
MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU
MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU
Realizace projektu - ZEMAX, a.s.
MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU - II. ČÁST
MODERNIZACE ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU - II. ČÁST
Realizace projektu - ZEMAX, a.s.